Pomoc zdalna (premium)

Pomoc zdalna jest działaniem wykonywanym przez naszych serwisantów przy pomocy komputera z dostępem do internetu.

W przypadkach błędu sterownika lub trudnościami z jego zainstalowaniem. Pomagamy również w przypadkach związanych z działaniem drukarek w sieci LAN.

Koszt pomocy zdalnej wynosi …. za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta.

Aby skorzystać z pomocy zdalnej niezbędny jest program Remote Assistant dostępny po kliknięciu przycisku „pobierz program do pomocy zdalnej”